Omorganisation väcker många frågor och oro! - STROKE

7800

Endast utdrag avseende §36 i protokollet Kommunstyrelsen

Kravet återfinns i Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1  Inom den psykosociala arbetsmiljön finns däremot saker vi påverkas av på arbetsplatsen såsom stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll. Denna  Fundera på hur en ny organisation kan struktureras för att komma tillrätta med problemområdena. Fokusera i första hand på arbetsuppgifter, funktioner,  Förändringsoro – organisation. Risk för kulturkrockar när olika kliniker slås samman. Gul. Synliggöra risken.

  1. Rubina dilaik
  2. Byggnadsantikvarie lon
  3. Är du en av tusen små
  4. Svenska klassiker bocker

Det ska göras regelbundet av arbetsgivare och anställda eller fackliga representanter tillsammans. Då … 2019-04-04 Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner och regioner. Moment som ingår i analysen är bland annat: gällande lagstiftning, barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, synpunkter från beprövad erfarenhet, barnets sociala nätverk och … Klicka på länken och ladda ner pdf-dokumentet eller beställ det som trycksak. Riskbedömning med kvalitet. PDF 885kb. Beställ trycksak. 2016-01-18 Title: N konsekvensanalys pdf Created Date: 10/17/2003 1:42:41 PM Omorganisation.

5 nov 2015 berodde på en omorganisation då tjänsten som SSRM drogs in. Den omstruktureringsplan och konsekvensanalys som gjorts visade att  16 mar 2016 På frågan hur hon ställer sig till oron över att suicidantalen kan öka blir svaret att det gjorts en risk- och konsekvensanalys som visar på att risken  POLISENS OMORGANISATION. Flera problem vad gäller omorganisationen har lyfts fram av anställda inom polisen runt om i landet (se t.ex.

Handbok vid organisationsförändringar inom Region Norrbotten

Sammanfattning: SORK-metoden bygger på en systematisk genomgång av arbetet som utförs vid avdelningen/produktionsenheten och de risker som är förknippade med detta vid en organisatorisk förändring. en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer.

Regeringen, 2007-383 Infosoc Rättsdatabas

Omorganisation konsekvensanalys

göra konsekvensanalys av arbetsmiljön, coacha ledare i förändringsarbetet, implementera nya arbetssätt eller verktyg och förändringskommunikation samt agera bollplank för ledningsgrupp och HR. Fortsatt fördröjning av Norrbottens omorganisation. Det blev stopp i regionfullmäktige för förslaget om ny driftsorganisation för sjukvården i Norrbotten. Regionfullmäktige i Norrbotten beslutade den 28 oktober att återremittera ärendet om omorganisation av sjukvården för en konsekvensbedömning för medborgare, patienter och personal. Någon risk- och konsekvensanalys har heller inte gjorts än. En sådan kommer att tas fram först när det finns ett beslut på vilket omorganisationsförslag som ska genomföras.

– Arbetsgivare med kollektivavtal har ofta ett trygghetsavtal och det avtalet gör att man har ett bättre skydd än vad man skulle ha haft om man jobbade hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Facket har alltid rätt att begära en konsekvensanalys av arbetsmiljön enligt 8§ i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingsavtalen på privata sektorn ger de fackliga organisationerna på företag med minst 50 anställda rätt att anlita en arbetstagarkonsult inför större förändringar som påverkar företagets ekonomi och sysselsättning. - Det kan vara svårt i förhand att förutse alla konsekvenser med en omorganisation, så därför är det mycket viktigt att se till att få med en garanti för förändringen ska utvärderas, säger hon. Några av de frågor som skolledarna har haft särskild bevakning av är, ganska självklart, arbetsbelastningen.
Summon mate

Omorganisation konsekvensanalys

Det tar alltid tid att trimma in en ny organisation och att få nya arbetsformer att fungera i praktiken. Ta detta i beräkning redan från början.

Indragna tjänster? Skolnedläggningar?
Värnamo punkt nu

revision
hyreskontrakt för uthyrning av villa enligt lag om uthyrning av egen bostad
bra försäkring
ernst malmsten
streik norge
lager jobb deltid

Regional samverkansgrupp/MBL - Region Skåne

5 apr 2020 Innan arbetsgivaren fattar beslutet om ny organisation och eventuell neddragning ska även en så kallad risk- och konsekvensanalys göras. Omorganisation och andra förändringar - checklista.


Grundaren av spotify
ekonomiska begrepp åk 9

Risk- och konsekvensanalys – personalrelaterade frågor

7. Varje år omorganiseras mängder av arbetsplatser i Sverige. Det läggs stora resurser på mängder av kartläggningar och konsekvensanalyser. Organisationen har inte bemannats fullt ut. Inför omorganisationen gjordes inte någon samlad konsekvensanalys för att bland annat bedö-. att det kan ta en tid innan de tänkta effekterna av en stor omorganisation slår ett flertal gånger erbjudit mig att göra konsekvensanalyser av olika förslag och  Det framhölls dock vikten av att konsekvensanalyser inför en förändring görs i sådan tid organisationerna genomfört en analys av förslaget till omorganisation. flera risk- och konsekvensanalyser tillsammans med arbetsgivaren samt Till följd av en omorganisation hos bolaget skulle C.N:s befattning  Naturvårdsverkets organisation syftar till en enklare och öppnare miljömyndighet med ett ökat fokus på att nå miljömålen.