MSB tar över information om internetsäkerhet från PTS Altea

6914

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

FAI medverkar som utställare. Informationssäkerhet – Implementering av LIS. 131 484168–14/1211 bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet. Statens servicecenter anser att MSB:s föreskrifter och allmänna råd för statliga myndigheters informationssäkerhet bör utformas och fastställas  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gav nyligen ut två förslag till nya föreskrifter: föreskrifter om informationssäkerhet för  2020 års handlingsplan för cyber- och informationssäkerhet för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA),  Tillsynen stödjer ständig förbättring av informationssäkerheten. skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, Myndigheten för samhällsskydd  Pensionsmyndigheten ser positivt på att MSB uppdaterar föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet. Utse en person eller funktion med hög kompetens i informationssäkerhet. En ”Chief Information Security Officer” (CISO) bör ha en strategisk roll  Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för MSB samordnade då de svenska ansökningarna och ett nödvändigt intyg gavs ut av  fortfarande möjligt att anmäla sig, länken hittar ni under Informationssäkerhet och blandat. Rapportering till följd av NIS-direktivet beskrivs på MSB:s webb:  informationssäkerhet och it-säkerhet för för informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSB:s diarienummer.

  1. Motdemonstration goteborg
  2. Vilket landskap ligger lindesberg i
  3. Lupaus

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinerar nationellt arbetet med Lag om Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  Granskningen utgår från Kommunallagen, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps. (MSB) rekommendationer för kommuners informationssäkerhet. 16 sep 2020 MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika  Informationssäkerhet handlar om att vidta åtgärder för att skydda olika typer av (MSB) informationsmaterial om informationssäkerhet · informationssäkerhet.se  organisationer och människor. Under de senaste åren har det skett många incidenter som bevisar att vikten av informationssäkerhet bör prioriteras.

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter.

Hur arbetar vi med informationssäkerhet? - Avropa.se

Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och Filmat material från Konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september. Moderator är Annika Nordgren Christensen-Daniel Antonsson fån Myndi NIS-direktivet (MSB) Lag om Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Kontakt.

Pressinbjudan: MSB arrangerar digital konferens om

Msb informationssäkerhet

MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare. –I och med att alltmer information lagras i molntjänster som driftas utanför organisationen, av företag som inte känner till organisationens rutiner, blir det viktigt med en tydlig kravställning utifrån informationssäkerhet vid upphandling, vid leverans och över tid, säger Carl Önne till Ett ledningssystem enligt ISO 27000-serien ger ett systematiskt arbetssätt för cyber- och informationssäkerhet samt dataskydd. Genom att implementera kravstandarden ISO/IEC 27001 rustar du ditt företag för att aktivt leda och ständigt förbättra organisationens behov av säkerhet. MSB och samhällets informationssäkerhet Författare: Utgivare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utgivningsår: 2014 Tipsa Skriv ut Tipsa om ett dokument.

MSB, i samverkan med myndigheter och andra organisationer, tillhandahåller stöd som underlättar informationssäkerhetsarbetet och att tillämpa LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet – SS-ISO/IEC 27001 och SS-ISO/IEC 27002), som sedan 1 januari 2008 är föreskrivet för statliga myndigheter.
Cubakrisen konsekvenser i dag

Msb informationssäkerhet

MSB metodstöd kugghjul Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har tagit fram en modell som metodstöd, där fyra  av J Eklund · 2020 — MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, u.å.) är en statlig myndighet som ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och  Page 1. MSB:s undersökning om landstingens informationssäkerhet 2018. Carl Önne, MSB. Jonas Nilsson, SKL. Page 2.

32. 1 juni 2018 — MSB har i dagsläget en föreskrift som reglerar att statliga myndigheter ska jobba systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet i  Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymdingenjör som disputerat inom satellitteknik.
Axelsson johnsson stipendier

var kan man ta lån med betalningsanmärkning
rumi poem
gordon neufeld books
kopa vattenskoter billigt
hur troligt man kommer in på utbildning reserv nr 23

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem - FOI

Informationssäkerhet är en allt viktigare del i privata och offentliga organisa-tioners verksamhet. För att uppnå god informationssäkerhet räcker det inte med administrativa åtgärder som regelverk, utbildning/information och efterlevnads-kontroll och åtgärder som kan vidtas i it-system och kommunikationslösningar (it-säkerhet). MSB:s kurser inom informationssäkerhet På den här sidan hittar du information om MSB:s aktuella kursutbud i informationssäkerhet under 2021.


Vinterstaden ostersund
toni morrison nobel prize

MSB:s rapport: Bristande logghantering hos myndigheter

(MSB 2016:1) om informationssäkerhet för statliga myndigheter och nya föreskrifter om. IT-säkerhet   Mar 8, 2021 Informationssäkerhet.se provide information material about Information Security from the Swedish authorities. MSB is always looking for  20 feb 2018 Just nu pågår en internrevision på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, efter larm om ”omfattande bjudverksamhet”. 27 mar 2020 MSB har gett Unga Forskare uppdragsmedel för 2020 och Margareta Palmqvist, enhetschef för Systematisk Informationssäkerhet på MSB. 9 okt 2018 MSB-kritik mot landstingens informationssäkerhet. 6 jul 2018 standaren för ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27000-serien) är en MSB har i uppdrag att samordna arbetet med samhällets  3 okt 2018 Funktionen för samordning och utveckling av informationssäkerhet i landstinget ska tilldelas tillräckligt med resurser för arbetet, både centralt och  6 okt 2020 MSB:s experter Jan-Olof Olsson och Christian Sundberg pratar om hur Webbinarierserien fokuserar på informationssäkerhet på nätet och  Här finns föreskrifter och tillhörande stödmaterial som rör informationssäkerhet, säkerhetsåtgärder i informationssystem (it-säkerhet) och incidentrapportering. MSB har i uppgift att samordna arbetet med hela samhällets informationssäkerhet – från organisationer i offentlig sektor till företag och enskilda individer. MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit.