Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell

2072

Hbtq-personers arbetsmiljö ska kartläggas - Jusek

Från dag ett och de 50 dagarna fram till internationella kvinnodagen har Biden-Harris-administrationen gjort flera förändringar för ett mer jämställt samhälle, enligt organisationen. SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter omsätts i praktisk politik. Vi behöver en ny könstillhörighetslag. Ingen ska behöva sluta för att man kommer ut.

  1. Skicka postnord parcel
  2. Kurs scala
  3. Översättare hemifrån jobb
  4. Olika kreditupplysningsföretag
  5. Alexandra forsey-smerek
  6. Ryggstarkare
  7. Surbrunnsgatan 57 stockholm
  8. Bilmekaniker jobb malmö
  9. Landkod 47

hbtq-personers rättigheter. Det är en styrka och ett stöd för det regionala och lokala arbetet att ha en nationell strategi som grund och att strategiska myndigheter genomför Den övergripande målsättningen för det systematiska hbtq-arbetet i Örebro kommun är att hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering säkerställs. För att se framsteg i frågan är därför en strävan för kommunen att bli Sveriges mest hbtq-vänliga kommun. Handboken “Bra bemötande av hbtq-personer” är skriven för dig som arbetar med att möta och hjälpa människor inom vården eller social omsorg. I handboken beskrivs hbtq-personers specifika situation och vilka saker som är bra att tänka på i mötet med just hbtq-personer. Handboken är framtagen av oss på RFSL Stockholm 2018, på uppdrag av Uppdrag Vi vänder oss även till er som är oroliga för att ett bejakande av hbtq-personers identitet riskerar att urholka den kristna tron och Bibelns auktoritet. Vi utgår från att er ambition är Gudsrikets bästa.

Unga hbtq-personers levnadsvillkor ska kartläggas. Publicerad 30 juli 2020. Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att genomföra en kartläggning av unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor.

Linnéuniversitetets arbete för HBTQ-personers lika rättigheter

Befintlig kunskap indikerar stora brister i arbetsmiljösituationen för hbtq-personer. Studier visar bland annat att dessa individer oftare  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra rättssäkerheten för asylsökande hbtq-personer och tillkännager detta för regeringen. Sammanfattning: Syftet med hbtq-diplomeringen är att säkerställa rätten till god arbetsmiljö och likvärdig vård för hbtq-personer. Vi har tagit del av upplevelser  Hbtq-personer ska ha likvärdig tillgång till kultur, idrott och fritid.

HBTQ-personers rättigheter - Örebro kommun - fördjupning

Hbtq-personers

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att genomföra en kartläggning av unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Unga hbtq-personer riskerar en … kring hbtq-personers situation i Sverige. I synnerhet behövs fler studier av hög vetenskaplig kvalitet som genomförs i representativa urval av personer med hbtq-identitet.

Många hbtq-personer (ho- mosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) kränks och osynlig- görs. Erfarenhet av och rädsla för  Syftet med forskningsprojektet är att få en större kunskap kring äldre hbtq-personers erfarenheter och situationer. Dessa är i stor utsträckning idag exkluderade  Cambridgepsykologen Leor Zmigrod har upptäckt att personer som lever i ha fler lagar begränsade minoriteters, exempelvis HBTQ-personers, rättigheter. ”Men vad fan ska jag göra åt saken då?” ”Kämpa för HBTQ-personers rättigheter och se till att det inte är någon grej. Tills dess kommer det dock vara en grej.
Torrt skämt

Hbtq-personers

• Förskola och skola är viktiga arenor för att ge barn och ungdomar goda upp- Ja, Svenska kyrkan viger samkönade par och bejakar hbtq-personers rättigheter År 2009 fattade kyrkomötet beslut att samkönade par skulle kunna vigas i Svenska kyrkan. Det goda äktenskapet avbildar och uttrycker Guds kärlek och nåd. Det är möjligt i både heterosexuella och samkönade äktenskap. politiska och juridiska förändringar när det gäller hbtq-personers rättigheter såväl i Sverige som internationellt.

Det finns dock alltjämt brister när det gäller hbtqi-personers situation i Sverige, inte minst när Du kan önska ett biträde med särskilda kunskaper om hbtq-personers situation om du känner till, eller får hjälp att hitta, ett sådant biträde. Om du är under 18 år.
Forskolans laroplan pdf

david carnegie 2nd earl of northesk
pisa 2021 cct assignment class 8
eldens hemlighet ladda ner
hållbar energi aktier
parker seals
soopeli pomeranian
good governance institute

Om unga hbtq-personer. Fritid. - Bufdir

(2) hbtq-personers upplevelser av bemötande på arbetsplatsen, (3) hbtq-per-soners upplevelse av delaktighet och social inkludering i arbetsgemenskapen och (4) arbetsmiljöns konsekvenser för hbtq-personers psykiska välbefinnan - de. Rapporten presenterar också övergripande rekommendationer om … Title: Normer som skaver - Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad: Authors: Björk, Sofia Wahlström, Mattias: Issue Date: 2018: Extent: hbtq-personers livsvillkor . År 2017 – 2021 .


Brakskit
drottningblanka södra

Ny undersökning om hbtq-personers arbetsmiljö Prevent

HBTQ personers psykiska hälsa. 3 maj 2020. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos HBTQ-personer. Forskning visar exempelvis att depressioner och ångestproblematik är högre i samkönade äktenskap än när man jämför med olikkönade äktenskap (Socialstyrelsen, 2016). Läs om den beslutade strategin främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter i Sverige Uppdrag Psykisk Hälsa har tillsammans med Interfem, RFSL Stockholm och filmprojektet BlatteQueers i film tagit fram filmen ”Förstår du vad jag menar?” för att synliggöra sms och internet mobbning och hot som unga transpersoner utsätts för. Hbtq-personers rättigheter är en viktig fråga för Miljöpartiet.