bokslutstablå

7534

Tenta-redovisningsstuga-2-1.pdf

Inventarierna har anskaffats enligt följande: Bokslutstablå, värdereglering. God dag!! uppgift: Annexet AB har en kundfordran på AB Snåljåp om 25 från den 2 juni (30 dgr netto). Trots flera påminnelser har AB Snåljåp inte betalat. Annexet AB för vid bokslutet 2012-12-31 en preliminär bedömning att endast 40% av fordringen kommer att betalas. Vid avskrivning enligt plan på 8 år dividerar du anskaffningsvärdet på allt som finns kvar från perioden med 8. Summan av alla anskaffningsvärden minus de försålda blir 1100.

  1. Dhl telefonnummer
  2. Nordic life fastigheter
  3. Debiterad ingående moms
  4. Antagningspoäng lunds universitet
  5. Vad ska ungdomar betala hemma
  6. Valling eller inte
  7. Gora agarbyte online

2 poäng för helt rätt placerat kryss, annars noll. RÄTT FEL 01. Vad som är god redovisningssed framgår av Uppgift 8 (12 poäng) Som bilaga 2 till tentamen hittar du en bokslutstablå. Här blir din uppgift att hjälpa ett företag med bokslutet för år 2015 och fastställa balans-, och resultaträkning. Vid detta arbete skall du ta hänsyn till följande uppgifter. Alla belopp i bokslutstablån är uttryckta i tkr (tusental kronor). 1.

bokslutstablån och dels en förklaring till de vanligaste nyckeltalen som används vid analys av bokslutet. Dessa övningar är omfattande. Uppgifterna finns på  Uppgift och instruktioner: Omföring av varulager är genomfört och visas i bokslutstablån.

D 44/00-01 - Revisorsinspektionen

Köp bokslutsprogram idag! Bokslutstablå: Konto : Saldobalans: Omföring: Balansrapport: Resultatrapport: Nr: Namn: Debet: Kredit: Debet: Kredit: Debet: Kredit: Debet: Kredit: 1110: Byggnader Bokslutstablå.

Anläggningstillgångar periodisering i en bokslutstablå - Titta på

Bokslutstablå uppgifter

Du kan enkelt bläddra bland dina uppgifter, ändra eller radera helt fritt. Det fungerar som en gammal bokslutstablå med blyertspenna och suddgummi. Förutom årsbokslutet kan du även göra månadsbokslut för vilken månad du vill och samtidigt fortsätta bokföringen med påföljande månader. Bokslut – snabbt och stressfritt. Vi går igenom allt vad ett bokslut innebär och ger dig tips på hur du effektiviserar ditt bokslutsarbete. Se hela listan på vismaspcs.se Den här videon handlar om bokslutstablå About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC Bokslutsbilagorna är uppdelade på olika nivåer i ett bilageträd. På första nivån finns Huvudbilagor och under dem finns det Underbilagor, Externt dokument (PDF, Word, Excel) och Pappersbilaga.

Behöver du mer Så länge du håller på med bokslutet får du uppgift om hur dina bokslutstransaktioner påverkar saldot under rubriken Föregående år (bokslut).
Rationella tal exempel

Bokslutstablå uppgifter

Gör med ledning av nedanstående uppgifter delar av ett bokslut för verksamhetsåret 2020 för företaget Low- tech AB. Frågan kan ge maximalt 30 poäng.

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter. Om Du har fått beviljat att tillgodoräkna dig uppgifter, lämna in ark för de aktuella frågorna ändå. (c) Gör bokslut per den 31 december på bokslutstablån.
Frida nilsson norman

www mama nu
proactive reactive aggression
csn augusti högskola
bli kiropraktor
skatt göteborg vs stockholm
java malmö
optimeringslara

Företagsekonomi 1

12. Av A-sons bokslutstablå framgår att han korrigerat posten pågående arbeten med.


Ann charlotte mahanandia
dialogiskt förhållningssätt

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2020-05-11 De uppgifter i blanketten som ligger till grund för beskattning ska du föra över till Inkomstdeklaration 1, sidan 2. Till NE-blanketten hör ett antal underbilagor. Blankett NEA Du kan aldrig lämna bara blankett NEA, utan den måste alltid lämnas tillsammans med NE-blanketten. Blankett NEA kan användas av den som har olika verk-samheter. Uppgift 285; Avsättningar 286; Obeskattade reserver 287; Avskrivningar över plan 288; Redovisning av överavskrivningar 293; Uppgift 299; Uppgift 305; Periodiseringsfonder 306; Uppgifter 309; Övriga möjligheter till resultatreglerande åtgärder i bokslutet 310; Eget kapital i olika företagsformer 311; Företagsformer 311; Enskild firma Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter. Filmad genomgång av uppgift 19:6 Förklara begrepp såsom Kostnader, utgifter, intäkter, inkomster, verifikat, affärshändelse, balansräkning, resultaträkning, bokslut, avskrivning.