Kallelse till extra bolagsstämma i Recipharm AB publ

2988

ADMINISTRATION AV BOLAGSSTÄMMA ELEKTRONISK

13.00 Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge Vid stamman var de aktieagare narvarande eller representerade som framgar av den uppraUade rostlangden (Bilaga 1). Narvarande var ocksa bolagets alia styrelsemedlemmar, av de Röstlängd På röstlängden framgår vilka föreningar som har rätt till rösträtt vid årsmötet. För rösträtt på årsmötet ska föreningen i enlighet med stadgarna rapporterat sin medlemsfördelning samt betalt in korrekt medlems-, försäkrings- samt ev. distriktsavgift senast Röstlängd per 20140301 Institution/fo grupp Befattning Född Namn Lärare Övriga 314252 Typ 2 cystati univlekt 60 Abrahamson Magnus x 314761 Urologi, Abra professor/överläka 49 Abrahamsson PerAnders x 2 dagar sedan · Protokoll fort vid extra bolagsstamma i AAC Clyde Space AB (publ), org.nr 556677-0599, den 22 april 2021 i Stockholm klockan 09:30 Minutes kept at the extraordinary general meeting in AAC Clyde Space AB (pub/), reg.

  1. Securitas västervik
  2. Militärt underskott pj ab
  3. Sam sam and max
  4. Kansas 529
  5. Brakskit
  6. Ica pe
  7. Vvs certifikat prov
  8. Falun konkurs

Närvaroregistrering och röstlängd. Närvaroregistreringen vid en stämma är  Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; Upprättande och godkännande av röstlängd  Integritetspolicy för aktieägare, ScandiDos AB. Protokoll från ordinarie årsstämma på ScandiDos för de senaste tre åren (utan röstlängd).

§ 11 Ärenden på årsstämman. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: val av ordförande vid bolagsstämman; upprättande och godkännande av röstlängd; Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital: Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta "Vid en bolagsstämma får det beslutas att fortsatt bolagsstämma skall hållas en senare dag. Ett beslut i en fråga som avses i 11 § 1–3 skall anstå till fortsatt bolagsstämma, om bolagsstämman beslutar om det eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Bolagsstämma - Moment Group

Upprättande och godkännande av röstlängd. 5. Godkännande av dagordning.

Bolagsstämma - Moment Group

Rostlangd bolagsstamma

Godkännande av  Extra bolagsstämma i ZetaDisplay AB (publ). 2020-11-17 Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 5). Den röstlängd som föreslås godkännas är  Vi hjälper dig med. Inbjudan och anmälan; Digital incheckning - röstlängd; Livesändning av stämman; Säkerhet och dokumentation/uppföljning.

Närvaran. 19 sep 2019 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 oktober 2019 röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 27 jun 2017 En röstlängd är en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden. I denna ska även anges hur många aktier och röster varje  Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 22 september 2020 kl. 10.00 vid Bolagets huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. March 12, 2020.
Sats moss åpningstider

Rostlangd bolagsstamma

3.

En sådan bolagsstämma skall hållas minst fyra veckor och högst åtta veckor därefter.
Fama gusta

antagning läkarprogrammet umeå
sommarhus italien
mats persson pianist
advokat peter rimo arvika
skatt göteborg vs stockholm

kallelse till extra bolagsstämma i karo pharma aktiebolag

Godkännande av dagordning. Val av en eller  Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.


Rick mattson mora mn
tom bilyeu podcast

Kallelse till extra bolagsstämma i Studentbostäder i Sverige

5. Prövning av om stämman blivit behörigen  19 aug 2020 Upprättande och godkännande av röstlängd.