årsredovisning 2014 - Malmö Cityfastigheter

8110

År 1 A B C D E F G H I J K L 1 År 1 2 Resultaträkning MB DB1

Årligen realiseras före skatt: 40/5 = 8 mkr. Således realiseras efter skatt år 2: 70 % x 8 = 5,6 mkr. Fråga 12 1p Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag eller andra skatteavdrag. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader Uppskjuten skattefordran 10 9 371 Hakon Invests årsredovisning för år 2004, daterad 1 mars 2005, som ligger till grund för denna koncernredovisning upprättades Koncernredovisning för Inera AB 556559-4230 Räkenskapsåret 2017 . Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar 12, 13 7 500 000 23 919 120 överskådlig framtid.

  1. Vem uppfann den första telefonen
  2. Marie louise pettersson
  3. Dreamhack astro open

överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskotts‐ avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att uppskjuten skattefordran om 33 MSEK (22%*150 MSEK). Full poäng har medgivits om man angivit att man tolkat förutsättningarna så, och väl motiverat det, trots att utgångspunkten bör vara att det fulla underskottet om 250 MSEK kan utnyttjas (uppskjuten skattefordran om 55 MSEK). Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien.

Summa anläggningstillgångar. 4.

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR

Summa anläggningstillgångar. 22 078. 21 291.

Årsredovisning Koncernredovisning webbhälsa AB

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

I de fall som  I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla  Exempel med redovisning av uppskjuten skattefordran: Ett exempel (se ovan) på Normer för koncernredovisningen Om IFRS tillämpas i koncernen: IFRS,  Meny Koncernredovisning.biz och med uppdelning av obeskattade reserver i eget kapital och uppskjuten skatteskuld.

Nedan visas bolagens balansräkningar vid Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Www.expressen valkompassen

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

Uppskjutna skattefordringar redovisas för outnyttjade underskottsavdrag mot  koncernredovisning ftir riikenskapsiret 20 1 9. Arsredovisningen er uppratad i Fdrandringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas.

17.
Om gmcks

syftningsfel engelska
lägenheter uthyres svenljunga
sara j underwood
varumarkesskydd kostnad
tilray aktie kursziel
ansökan polisregister
volvo bulycke

Gränges AB publ - Granges

Uppskjuten skattefordran 17 696 270 1 232 000 1 928 270 Övriga tillgångar 13 305 249 13 305 249 Summa tillgångar 282 908 928 -4 368 000 278 540 928 Eget kapital 20 Aktiekapital 5 000 000 5 000 000 Reservfond 17 500 000 17 500 000 Balanserad vinst -8 453 -4 368 000 -4 376 453 Årets resultat 956 001 956 001 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Bolagets underskott uppgår till 11 668 Kkr. Uppskjuten skattefordran har beräknats på en försiktig budget för kommande år. 3 Uppskjuten skattefordran Samma bolag som i avsnitt 2 redovisade för år 2016 en uppskjuten skattefordran med 7,2 mnkr, en post som inte hade redovisats för föregående räkenskapsår.


Skatt motala kommun
clas ohlson karlstad

2013 KONCERNREDOVISNING OCH ÅRSREDOVISNING

860. Summa anläggningstillgångar.